1 . ĐỘI TNTPHCM

                                    Tổng phụ trách: Cô giáo Nguyễn Thị Loan             

                 2. Đoàn TNCSHCM

                      Bí thư Đoàn: Cô giáo Nguyễn Thị Hồng

 

 

                                          

                                                             Hình ảnh các thành viên Đoàn trường