TỔ VĂN PHÒNG NHÀ TRƯỜNG GỒM 4 THÀNH VIÊN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ trong tổ

Công việc được phân công

1

Doãn Hoa lý

Tổ trưởng

NV kế toán

2

Đặng Thị Thu Hường

Tổ phó

NV y tế

3

Trần Thị Trang

Tổ viên

NV văn thư

4

Nguyễn Thị Diệu An

Tổ viên

NV thủ quỹ