Tổ xã hội gồm: 16 thành viên

 

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Phong

Quản lý

Phó hiệu trưởng

2

Nguyễn Thụ Thu Hà

Văn

Tổ trưởng

3

Phạm Thanh Hương

Ngoại ngữ

Tổ viên

4

Trần Viết Chung

Ngoại ngữ

Tổ viên

5

Nguyễn Thị Duyên

GDCD

Tổ viên

6

Hoàng Thị Mỹ Phượng

Văn

Tổ viên

7

Lê Thị Thanh

Văn

Tổ viên

8

Nguyễn Thị Thủy

Văn

Tổ viên

9

Dương Thị Tâm

Sử

Tổ viên

10

Dương Thị Thúy

Văn

Tổ viên

11

Trần Văn Thức

Mỹ Thuật

Tổ viên

12

Ngô Thị Hà

Văn

Tổ viên

13

Nguyễn Thị Loan

Văn

Tổ viên

14

Nguyễn Thị Lương

NV Thư viên

Tổ viên

15

Đỗ Thị Duyên

Âm nhạc

Tổ viên